Algemene voorwaarden

Loes Hofstra Manueel Praktizijn Natuurgeneeskundig Therapeut

Algemene voorwaarden

Behandeling

Bij de eerste afspraak dient u een legitimatie de zorgpas mee te nemen.
Er wordt altijd gestart met een uitgebreide intake om een goed inzicht te krijgen in de eventuele klachten. Naar aanleiding daarvan wordt er een behandelplan gemaakt die bij de volgende behandeling met u besproken wordt.

Beroepsvereniging

Praktijk Loes Hofstra is aangesloten bij de NVST en de SRBAG

Betaling

U kunt in de praktijk pinnen. In uitzonderlijke gevallen kunt u de factuur binnen 14 dagen per bank betalen.  De factuur krijgt u direct mee.

Vergoedingen

Vanuit een aanvullend pakket kunnen de behandelingen door de zorgverzekeraar (deels) vergoed worden. De behandelingen vallen onder alternatieve geneeswijzen.
Dit gaat niet ten koste van het eigen risico.
Het is raadzaam altijd eerst uw polis na te kijken of contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Annuleren

Indien u verhinderd bent, dient u minstens 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Als u te laat annuleert, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Praktijk Loes Hofstra zal er

anderzijds ook voor zorgdragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor deze cliënt.

8.2 Annulering door praktijk Loes Hofstra : praktijk Loes Hofstra streeft ernaar om alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten vinden. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk blijken dan wordt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden of een geschikte collega-behandelaar voorgesteld

AVG – uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Soms worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik binnen mijn boekhoudprogramma een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Praktijk Loes Hofstra is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachtenprocedure

Praktijk Loes Hofstra probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of klacht, dan kunt u dit altijd bespreken.
Komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben.

Beroeps vereniging NVST

Massage therapie

Shiatsu

In het Chinees is shi vinger en atsu druk.
Shiatsu stimuleert de zelfhelende processen die het menselijk lichaam in zich heeft.
Door reflexpunten op het lichaam te behandelen en te deblokkeren kan de energie weer vrij doorstromen.

Stoel therapie

Bij Stoel-shiatsu zit de cliënt met kleding aan op een stoel die speciaal is ontwikkeld om een ontspannen en rustgevende houding aan te nemen. Met manuele technieken bewerk ik de rug- en schouderpartij van de cliënt.

Chin-flex

Chin–flex is een Chinesevoetreflexmassage, waarbij zowel de knieën onderbenen en voeten worden gemasseerd. Er is een groot verschil tussen de Westerse en de Chinese manier van voetreflex massage. 

Stimatriph

Micro Electro Methodiek, is een nieuw concept in het behandelen van chronische en acute pijn. Stimatriph geeft dezelfde prikkels aan het lichaam als de ‘”eigen”prikkels die het lichaam zelf aanmaakt. Deze prikkels zorgen ervoor dat het lichaam neurohormonen vrijmaakt, waardoor pijnstilling en ontstekingsremming optreedt.

Moxalamp

De moxa lamp wordt al meer dan 10 jaar in China gebruikt en wordt ook wel miracle (wonderlamp) genoemd. De lamp bestaat uit een infrarood lichtbron, die een keramiekplaat verhit.

Medisch tapen

Medisch tapen is een op zich staan de behandelmethode,
Het is een heel goede ondersteuning. De tape wordt op een speciale manier door de therapeut op de huid aangebracht. Het tapen geeft direct resultaat.

Wellness

Wellness is meer dan alleen ontspannen. Wellness omvat alle ingrediënten voor een gezonde leefstijl: voeding, beweging en ontspanning.

Hotstone massage

Hot stone massage is op dit moment erg populair. Bij hot stone massage maak ik gebruik van hete stenen die ik op het lichaam leg. De warmte dringt dan diep door in het lichaam en het verlicht spanningen..

Infrarood sauna

Heeft een heilzame werking, terwijl u zich ontspant in de infrarood cabine is uw lichaam eigenlijk hard aan het werk. Uw bloedcirculatie wordt versneld.

Zonnebank

De zon heeft positieve effecten op de mens. Men voelt zich fitter en plezieriger en ook gezonder. De straling van UV lampen doen niet onder voor die van de zon. Te veel is niet goed.

Woensdagavond: Yoga door Annet Molema

Inschrijven

Neem contact op

Laat hieronder een berichtje achter. Stel een vraag of maak direct een afspraak!

Direct Contact

0516 421 290

Whatsapp

06 236 86 790